Někdy může být těžké zůstat motivovaní. Všichni jsme tam byli a vše, co potřebujete, je jen pozitivní podpora. Zde jsou některé inspirativní citáty, které vás udržují v povzbuzení. Tato moudrá slova od skvělých pozitivních myslitelů vás přimějí ke správnému přístupu k řešení problémů, které před sebou leží. Nechte vás moudrost těchto nabídek motivovat každý den v týdnu.Citát dne

Dreams That Come True

'Někdy jsou sny, které se splní, sny, o kterých jsi nikdy nevěděl, že máš.'


 • Citace jsou denně aktualizovány.
 • Navštivte stránka nabídek pro více nabídek.
 • 200+ inspirujících dobrých ranních nabídek a obrázků
 • 100 nabídek a výroků o úspěchu
 • 170 Citáty štěstí
 • 50 snů Citáty a výroky
 • 20 nabídek inspirovat pozitivní návyky
 • 50 motivačních nabídek
 • 70 nabídek nabídek
 • Citáty o úspěchu a jak inspirovat úspěch ve vašem životě
 • 80 Citáty vedení
 • Měj krásný zbytek dne!

Archivy denních nabídek

Quote of the Day – Distance doesn’t separate people… Silence does.

Vzdálenost neodděluje lidi ... Ticho ano.jak si vypěstovat velký knír
Quote of the Day – Words are like keys. If you choose them right, they can open any heart and shut any mouth.

Slova jsou jako klíče. Pokud je zvolíte správně, mohou otevřít jakékoli srdce a zavřít ústa.

Quote of the Day – Be a good person but don’t waste time to prove it.

Buďte dobrým člověkem, ale neztrácejte čas dokazováním.Quote of the Day – Worrying does not take away tomorrow’s troubles. It takes away today’s peace.

Znepokojení neztratí zítřejší potíže. To bere dnešní mír.

Quote of the Day – 5 By 5 Rule: If it’s not gonna matter in 5 years, don’t spend more than 5 minutes being upset by it.

Pravidlo 5 do 5: Pokud na tom nezáleží za 5 let, nestrávte tím déle než 5 minut.Quote of the Day –

'Buďte typem osoby, se kterou se chcete setkat.'

Something Good In Every Day

'Každý den nemusí být dobrý ... ale v každém dni je něco dobrého.'

Keep Calm Because This Too Shall Pass

'Každý den nemusí být dobrý ... ale v každém dni je něco dobrého.'

Dreams That Come True

'Někdy jsou sny, které se splní, sny, o kterých jsi nikdy nevěděl, že máš.'

Quote of the Day –

'Buď sám sebou, každý jiný je už zabraný.'

Future Self Will Thank You For

'Buď sám sebou, každý jiný je už zabraný.'

Quote of the Day –

'Sen. Věř. Dělat. Opakovat.'

Quote of the Day –

'Pokud děláte chyby, znamená to, že tam venku něco děláte.'

Quote of the Day: “Love the life you live. Live the life you love.” – Bob Marley

'Miluj život, který žiješ. Žij život, jaký miluješ.' - Bob Marley

Quote of the Day: “I am in charge of how I feel and today I am choosing happiness.”

'Mám na starosti to, jak se cítím, a dnes se rozhoduji.' štěstí. “

nejlepší způsob, jak si oholit koule
Quote of the Day: “Say yes more than no!”

'Řekni ano víc než ne!'

Dream Big

Sni ve velkém

“Sometimes later becomes never. Do it now.”

'Někdy se později nikdy nestane.' Udělej to teď.'

Quote Of The Day:

'Zkuste být duhou v něčím oblaku.' - Maya Angelou

Quote of the Day: Money Can

Peníze nemohou koupit štěstí

Quote of the Day: Life Is Like A Camera. Just Focus On What Is Important.

Život je jako fotoaparát. Zaměřte se pouze na to, co je důležité.

Quote of the Day: A Large Part Of Virtue Consists In Good Habits

Velká část ctnosti se skládá z dobrých návyků

Quote of the Day: The thing to wait on, to reach there in time for, is the moment in which people reveal themselves.

Věc, na kterou čekáme, abychom se tam dostali včas, je okamžik, kdy se lidé odhalí.

značky jako supreme a bape

Mohlo by se vám také líbit...

Následovat:Nenašli jste, co jste hledali?

reklama

Poslední příspěvky

 • 10 způsobů, jak ji oslnit na Valentýna
 • 10 jedinečných způsobů, jak pro něj udělat Valentýna zvláštní
 • Poselství romantického Valentýna pro ni (přítelkyně nebo manželka)