Pokud se chcete inspirovat a rozhodnout se stát lídrem, pak potřebujete vědět, jestli to chcete udělat správně. Jedinou věcí, kterou vůdce potřebuje, jsou následovníci. Je to tak jednoduché. Nepotřebujete autoritu ani postavení, ani status, ani hodnost nebo titul nic. Potřebujete pouze skupinu lidí, kteří jsou oddaní a ochotní dobrovolně vás následovat za vámi a vaší vizí, kteří vás připraví podpořit vás do hlubin pekla, to je dobrý vůdce. Viděl jsem lidi se značnou autoritou, kteří pro ně nikdo nechtějí nic riskovat, ale lidé, kteří nemají prakticky nic, mají připraveno dostat se pod jejich vedení. Takže, dostat se k základům, tyto následující tipy, jsou v mých očích nejdůležitější věci, které potřebujete, pokud chcete být nejlepší verzí sebe, jak je to možné, pokud jde o vedení.Leadership Quotes: We cannot lead anyone farther than we have been ourselves.Tip č. 1: Poskytněte jasnou vizi.

Jako lidé můžeme vidět pouze věci, pro které máme slova. Můžeme si jen představit věci, které jsou v pochopení naší logiky. Pokud tedy chcete, aby lidé sdíleli vaši vizi, musíte jim jasně ukázat, aby jim rozuměli. Nikdo nebude následovat vágní termín jako „Růst“ nebo „Vývoj“. Musíte vysvětlit, co chcete dělat jasně, jak to budete dělat, co potřebujete, kdy / do kdy to chcete dosáhnout. Dejte svým následovníkům účel, který sledujete, mimo peníze, nad rizika, za těžkou prací. Pokud chcete krev, pot a slzy svých stoupenců, musíte prokázat, že jste způsobilí být jejich vůdci. Pokud každý vidí, co vidíte, pak může vynaložit veškerou svou tvrdou práci a úsilí na dosažení této vize.Leadership Quotes: Provide a clear vision.

Zprávy k 60. narozeninám

Tip č. 2: Zajistěte stabilitu a bezpečnost.

Hlavním důvodem, proč lidé začali utvářet smlouvy, bylo to, že jim poskytli stabilitu a bezpečnost, kterou potřebovali k přežití a vývoji. Pokud víte, že někdo má záda v době potřeby, pokud víte, že existuje někdo, kdo se stará o vaši pohodu a může vás ochránit před hrozbami vnějšího světa. Pokud víte, že můžete v noci klidně spát, protože někdo zůstává v pozoru před možnými riziky, pak můžete věnovat veškerý svůj čas a úsilí při dosahování výsledků a jste více než ochotni tak učinit.Leadership Quotes: Provide stability and security.Tip č. 3: Dejte každému šanci přispět.

Bez ohledu na to, jak úspěšný je podnik nebo kancelář, nebo cokoli, z čeho jste se rozhodli stát se vůdcem, pokud se někdo necítí jeho součástí a nemá pocit, že by přispěli k úspěchu, pak nebude miluji to. Pokud se všichni vaši následovníci cítí, jako byste to nemohli udělat bez jejich tvrdé práce a úsilí, nebudou v první řadě tak tvrdě pracovat. Každý se chce cítit milován, každý se chce cítit ceněn, každý se chce cítit důvěryhodný a být schopen důvěřovat druhým, každý chce vědět, že na lidech kolem nich záleží. Úspěch přichází pouze ve skupině. Jak říkali Afričané, tak před námi: 'Pokud chcete jít rychle, jděte sami, pokud chcete jít daleko, jděte spolu.' Nechte je být pro společnost nápomocní a na oplátku budou více než ochotni jednat jako takové.Leadership Quotes: Give everyone a chance to contribute.

Tip č. 4: Zveřejněte zájmy lidí jako první.

Lidské bytosti jsou vždy na prvním místě. Jsme tak ochotni obětovat lidi za čísla, ale ne čísla pro lidi, je to trochu pozpátku, nemyslíš? Uvidíte, že v době potřeby je vyzkoušena víra a hodnota týmu a v tu dobu přijdou na vaši pomoc lidé, nikoli čísla. V těchto časech nouze se každý postaví s vámi, aby čelil jakémukoli nebezpečí, protože vidíte, každý by měl trpět trochu, než aby kdokoli trpěl hodně.Leadership Quotes: Put the interests of the people first.Tip č. 5: Myslete na své následovníky jako na vaši rodinu.

Jako rodič si nemusíte vybírat své děti. Někteří jsou divní, jiní vypadají vtipně, jiní nejsou tak chytří, přesto jim dáváte bezpodmínečnou lásku. Dokážeš vyhodit své děti? Ne! Tak proč se rozhodnete vystřelit nebo propustit své následovníky? Dobrý rodič neukazuje na špatné aspekty svého dítěte a hrozí jim, aby je připravili na adopci. Místo toho poukazují na své silné stránky a povzbuzují je, aby dělali, v čem jsou dobří. Pokud se jim nepodaří, pomozte jim, pokud mají potíže, vyškolte je, pomozte jim porozumět, aby se cítili bezpečně, chtěli, ocenili a na oplátku přispějí více k vaší vizi, kterou byste si kdy dokázali představit, ale nakonec dne vše, co skvělý vůdce dělá, neúnavně pracuje na tom, aby jejich následovníci dokázali dosáhnout více, než si kdy dokázali představit.Leadership Quotes: Think of your following like your family.

80 nabídek vedení, které vás inspirují k tomu, abyste byli skvělým vůdcem

 • Než se stanete vůdcem, úspěch je především o tom, jak se rozvíjet. Když se stanete vůdcem, úspěch je především o růstu ostatních.
 • Nejvýjimečnějším vůdcem nemusí být ten, kdo dělá nejdůležitější věci. On je ten, kdo přiměje lidi, aby dělali nejdůležitější věci.
 • Vůdce je ten, kdo zná cestu, jde cestou a ukazuje cestu.
 • Vedení dělá věci správně; vedení dělá správné věci.
 • Chcete-li se zvládnout, použijte hlavu; zacházet s ostatními, používat své srdce.
 • Šéf má titul, vůdce má lidi.
 • Citát dne
 • Nemůžeme nikoho vést dál, než jsme byli my sami.
 • Vůdci musí být dostatečně blízko, aby se vztahovali k ostatním, ale dostatečně daleko dopředu, aby je motivovali.
 • Tajemství vedení je jednoduché: Udělejte, v co věříte. Nakreslete obrázek budoucnosti. Jdi tam. Lidé budou následovat.
 • Dobrým cílem vedení je pomáhat těm, kteří si vedou špatně, aby se činili dobře, a pomáhat těm, kteří si vedou dobře, dělat ještě lépe.
 • Vůdce je nejlepší, když lidé stěží vědí, že existuje, když je jeho práce hotová, jeho cíl splněn, řeknou: my jsme to udělali sami.
 • Vůdce vezme lidi, kam chtějí jít. Skvělý vůdce bere lidi tam, kam nutně nechtějí jít, ale měli by být.
 • Muž, který chce orchestr vést, se musí otočit zády k davu.

Success Is All About Growing OthersProjděte si naši jedinečnou sbírku přání a slavných nabídek. Najděte nejlepší zprávy a karty pro každou příležitost.

1000+ Unikátní narozeninová přání Narozeninová přání pro vaše přátele Legrační narozeninové zprávy Romantická narozeninová přání Dobré ráno Zprávy Dobré ráno Zprávy pro přítelkyni Dobré ráno Zprávy pro přítele Láska Citáty Láska Citáty pro něj Láska Citáty pro ni Dobrou noc Zprávy pro přátele Dobrou noc Citáty a zprávy
 • Nejdůležitější klíč k úspěšnému vedení je vaše schopnost nasměrovat a vyzvat to nejlepší, co je v těch, kterým vedete.
 • Armáda jelenů by byla hrozivějším příkazem lva, než armáda lvů ovládaná jelenem.
 • Velké práce obvykle přicházejí k mužům, kteří prokáží svou schopnost vyrůst malé.
 • Důvěra je nakažlivá. Stejně tak i nedostatek důvěry.
 • Konsenzus je negací vůdcovství.
 • Nesledujte, kam může cesta vést. Jděte místo toho, kde není žádná cesta, a nechte stopu.
 • Nechoďte tam, kam cesta může vést, místo toho tam, kde není cesta, a nechte stopu.
 • Orlové se nestádají - musíte je najít jeden po druhém.
 • Vzdělání je matkou vedení.
 • Každý muž, který nastoupí do úřadu, buď roste, nebo bobtná, a když mu dám kancelář, pozorně ho sleduji, aby zjistil, zda otokuje nebo roste.
 • Ten, kdo se nikdy nenaučil poslouchat, nemůže být dobrým velitelem.
 • Jeho cíl byl splněn, řeknou, že jsme to udělali sami.


Leadership Quotes: A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way.

nejlepší baseballové čepice pro kluky
 • Rozhodně nejsem jeden z těch, kteří potřebují být nabiti. Ve skutečnosti, pokud něco, jsem prod.
 • Bojím se více o armádě 100 ovcí vedených lvem než o armádě 100 lvů vedených ovcí.
 • Pokud postupuji, následujte mě! Jestli ustoupím, zabij mě! Jestli umřu, pomstí mě!
 • Je mnohem bezpečnější poslouchat, než vládnout.
 • Je velmi uklidňující věřit, že vedoucí, kteří dělají hrozné věci, jsou ve skutečnosti šílení. Jediným způsobem, co musíme udělat, je zajistit, abychom psychotiky neumisťovali na vysoké místo a problém jsme vyřešili.
 • Je skvělé pracovat s někým, kdo chce dělat věci jinak.
 • Vůdci se nenarodili, jsou stvořeni. A jsou vyrobeny stejně jako cokoli jiného díky tvrdé práci. A to je cena, kterou musíme zaplatit, abychom dosáhli tohoto cíle nebo jakéhokoli cíle.
 • Vedení nelze opravdu učit. Dá se to naučit.
 • Vedení má těžší práci, než jen vybrat strany. Musí spojovat strany.
 • Vedení je silná kombinace strategie a charakteru. Ale pokud musíte být bez jednoho, musíte být bez strategie.
 • Vedení je akce, ne pozice.
 • Vedení přiměje někoho, aby udělal to, co nechce, aby dosáhl toho, čeho chce dosáhnout. Toma Landry
 • Vedení je schopnost jediného jednotlivce svým jednáním motivovat ostatní k vyšší úrovni úspěchu.
 • Vedení je umění, jak přimět někoho jiného, ​​aby udělal něco, co chcete, protože to chce udělat.
 • Vedení je schopnost převádět vize do reality.

Leadership Quotes: Management is doing things right; leadership is doing the right things.

 • Vedení by se mělo zrodit z pochopení potřeb těch, kteří by byli ovlivněni.
 • Muži dělají historii a ne naopak. V obdobích, kdy neexistuje vedení, je společnost v klidu. Pokroku nastává, když odvážní a zruční vůdci využijí příležitosti změnit věci k lepšímu.
 • Moje zodpovědnost, naše zodpovědnost jako šťastných Američanů, je pokusit se vrátit této zemi to, co nám dala, když pokračujeme v naší americké cestě společně.
 • Nikdy neříkejte lidem, jak dělat věci. Řekněte jim, co mají dělat, a oni vás překvapí svou vynalézavostí.
 • Žádný člověk není způsobilý k tomu, aby ovládal jiného, ​​který nemůže sám ovládat.
 • Žádný člověk nebude skvělým vůdcem, který chce udělat všechno sám nebo získat za to veškerý kredit.
 • Žádní dva muži nemohou být půl hodiny společně, ale jeden získá nad sebou evidentní nadřazenost.
 • Ne křik, ale útěk divoké kachny, vede hejno k letu a následování.
 • Jedním měřítkem vedení je ráže lidí, kteří se rozhodnou vás následovat.
 • Jednou ze skutečných testů vedení je schopnost rozpoznat problém dříve, než se stane nouzovou situací. Arnold Glasow
 • Vynikající vůdci vycházejí z cesty, jak posílit sebeúctu svých zaměstnanců. Pokud lidé věří v sebe, je úžasné, čeho mohou dosáhnout.
 • Lidé se ptají na rozdíl mezi vůdcem a šéfem. Vedoucí vede a řídí jednotky.
 • Lidé se ptají na rozdíl mezi vůdcem a šéfem. Vůdce pracuje otevřeně a šéf v tajnosti. Vedoucí vede a řídí jednotky.
 • Pamatujte, že změnit názor a následovat toho, kdo vám dává právo, je být o nic méně svobodný, než jste byli předtím.
 • Vládněte království, jako byste vařili malou rybu, nepřehánějte to.
 • Úspěch pro vedení je znát skvělé umění řízení ostatních, aniž by si toho všimli.
 • Nejlepší výkonný pracovník je ten, kdo má dost rozumu, aby si vybral dobré muže, aby udělali to, co chce, a aby byl dostatečně zdrženlivý, aby s nimi nemohl zasahovat, dokud to budou dělat.
 • Výzvou pro vedení je být silný, ale ne hrubý; být laskavý, ale ne slabý; být odvážný, ale ne šikanující; být přemýšlivý, ale ne líný; být skromný, ale ne plachý; být hrdý, ale ne arogantní; mít humor, ale bez hlouposti.

Leadership Quotes: To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart.

 • Společná charakteristika lidí umožňuje komunitu, ale jsou to jejich neobvyklé vlastnosti, které ji zlepšují.
 • První povinností vůdce je definovat realitu. Poslední je poděkovat. Mezi tím je vůdce služebníkem.
 • Lidská mysl je tak donucena rozumět, jako tělo je vedeno k přežití.
 • Klíčem k úspěšnému vedení dnes je vliv, ne autorita.
 • Vůdce musí být praktický a realistický, přesto musí mluvit jazykem vizionáře a idealisty.
 • Páteřní instinkt vedení, se kterým se narodíte, je páteří. Vyvíjíte legrační kost a lícní kost, která s tím souvisí.
 • Muž, jehož autorita je poslední, je vždy přísný.
 • Střelec zasáhl cíl částečně tahem, částečně uvolněním. Lodník dosáhl přistání částečně tahem, částečně uvolněním.
 • Pro národ bude velmi těžké hledat vůdce, který drží uši na zemi.
 • Jediným skutečným školením pro vedení je vedení.
 • Náladový kůň, který se pokusí vyhrát závod sám od sebe, poběží stále rychleji, bude-li podporován.
 • Podstatou vůdcovství je, že musíte mít vizi. Musí to být vize, kterou jasně a důrazně vyjadřujete při každé příležitosti. Nemůžete vyhodit nejistou trubku.
 • Vedení má tři základní náležitosti: pokoru, jasnost a odvahu.
 • Ve veřejném vedení není žádná horší chyba, než vydržet falešnou naději, že bude brzy smetena.
 • Příkaz znamená sloužit, nic víc a nic méně.
 • Abyste v 21. století vedli vojáky, námořníky a letce do boje, musíte mít jak charakter, tak i schopnost.
 • Věřte lidem a oni vám budou věrní; zacházejte s nimi velmi dobře a projeví se skvěle.
 • Co je to výbor? Skupina neochotných, vybrala se z nevhodných, dělat zbytečné.
 • Můžete poslat zprávu do celého světa za pětinu sekundy, ale může trvat roky, než se dostane z vnějšku lidské hlavy dovnitř.
 • Nevedete tím, že udeříte lidi nad hlavu, to je útok, ne vedení.
 • Nebudete nikdy vůdcem, pokud se nejprve nebudete učit následovat a být vedeni.

Přečtěte si také

 • 100 nabídek a výroků o úspěchu a 5 tipů k dosažení vašich cílů
 • 4 návyky, které má každý úspěšný člověk - 20 nabídek, které inspirují pozitivní návyky
 • 50 motivačních nabídek a 7 tipů, jak vás motivovat
 • 70 nabídek příležitostí a 5 jednoduchých tipů, jak vidět problémy jako příležitosti
 • Citáty o úspěchu a tipy inspirující úspěch ve vašem životě
 • Citáty a tipy, jak se stát emocionálně silnější

Mohlo by se vám také líbit...

Následovat:

Nenašli jste, co jste hledali?

reklama

Poslední příspěvky

 • 10 způsobů, jak ji oslnit na Valentýna
 • 10 jedinečných způsobů, jak pro něj udělat Valentýna zvláštní
 • Poselství romantického Valentýna pro ni (přítelkyně nebo manželka)